Den fjärde Nobelmålningen

Jag hade i uppdrag att måla tre Nobeldiplom – men jag målade fyra, utifall att. Det här är den fjärde målningen.